För att vi vill göra skogsarbetet bättre och smartare

En utmanare inom röjningsarbete i skog och kraftledningsgator

När RMV Skog startades 2016 var det med en uttalad ambition att erbjuda företag, myndigheter och privatpersoner ett bättre och smartare skogsarbete. Att vara en god och utvecklande kraft i branschen är en drivkraft – och den ska gynna både de som köper tjänster och de som arbetar med oss. Vägen dit handlar om att både utveckla arbetssätt och också se på de verktyg och hjälpmedel som används. Det är därför du får alla arbetsinsatser från samma leverantör, det vill säga oss. Från projektledning till avverkning, röjning eller sektionsfällning görs av skogskonsulter och skogsarbetare från RMV Skog. Det ger dig en smidigare arbetsprocess där du får en kontakt och där vi har kontroll över hela kedjan. Med det kan väntetider minimeras och projektet få ett effektivare flöde. Det går snabbare helt enkelt, samtidigt som risken för missförstånd eller att viktig information faller bort på vägen minskar. När det handlar om hjälpmedel och verktyg har vi sedan 2020 utvecklat metoder och arbetssätt som gör att eldrivna maskiner och elbilar bildar stommen i ett helt fossilfritt skogsarbete. 

Fossilfritt skogsarbete hos RMV Skog

Alla har ett ansvar för framtiden och just nu lever vi ett samhälle som försöker ställa om. Det gör att andra krav ställs på våra kunder. Att då kunna leverera ett till 100 procent fossilfritt skogsarbete har varit ett självklart och utmanande mål för oss. Idag gör vi det, och under 2020 genomförde RMV Skog ett projekt där över 20 mil av kraftledning röjdes helt fossilfritt. Det gör att du som letar efter en långsiktig partner som vill ta ansvar för utsläpp och miljöpåverkan kan tryggt vända dig till oss. Hos oss används HVO-drivmedel, förnybar diesel, som har låga utsläpp av koldioxid, men vi har också en maskinpark som har röjsågar och motorsågar som går på el, precis som elbilar för transport. Tillsammans med digital teknik exempelvis vid kartor, utsättningar och kommunikation minskar vi på resursförbrukningen ytterligare.

Ett skogsföretag för dig som vill mer

Majoriteten av våra uppdrag finns hos de flesta av landets el- och kraftbolag, vilket gör oss till specialister inom linjearbeten och skötsel samt röjning av el- och kraftledningsgator. Hos oss hittar du medarbetare som har rätt behörighet inom ESA och motorkörkort, kompetens och värderingar som gör att arbetet blir tryggt projekterat och säkert utfört. Här finns aldrig genvägar. Du hittar både skogskonsulter och skogsarbetare som kan hjälpa till med värdering av mark, är vana vid att arbeta med uppdrag som berör markintrång och kan både möta markägare och grannar i öppna och vänliga diskussioner. Det gör också att du som letar efter en samarbetspartner vid röjning inför vägbyggen och andra större infrastrukturprojekt kan anlita oss i de förberedande faserna eller vid regelbundet underhåll.

Välkommen med din förfrågan!

Diskutera skogsarbete och underhåll med oss:

Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868