Skogsarbete med många grenar – hitta den tjänst du behöver

Sektionsfällning, skötsel av grönytor, röjning inför av avverkning och linjearbete vid kraftledningar är bara några av de tjänster du hittar här. Hos oss får du också hjälp från projektering till skogsarbete, det vill säga en kontakt som planerar och tar ansvar för alla delar i leveransen. Det minskar väntetider och risk för onödiga missförstånd. Istället får du en smidigare och effektivare projektprocess. 

Trädfällning

Avverkningsarbeten eller enstaka fällningar vid gallring och rensning, du får alltid hjälp av skickliga skogsarbetare och erfarna skogskonsulter. 
​​​​​​​

Sektionsfällning

Bit för bit tar vi ned träd som växer för nära kraftledningar eller stör utsikten i din trädgård. Här finns bred kompetens från en mängd olika uppdrag och alla våra trädfällare har både behörighet och kunskap inom teknik och säkerhet. 

Fossilfritt skogsarbete

Hos oss hittar du det moderna och nytänkande skogsarbetet. Här finns erfarenhet, kunskap och maskiner med prestanda, allt fossilfritt levererat. 

Grönytor

Håll rent vid ställverk, elcentraler eller på bostadsrättsföreningens innergård. Minska ogräs med miljövänlig ogräsbekämpning. RMV Skog ger dig snygga och välskötta grönytor.

Röjning

Röjning inför avverkning. Röjning i linjearbeten och skötsel av elgator och kraftledningsgator. Röjning inför tomt-utsättningar och vägarbeten. Hos oss får du alltid skickliga yrkeshänder. 
​​​​​​​

Taxering/värdering

Hjälp och stöd vid utvärdering och ingångs-värdering av skogsmark och åkermark vid utbyggnad av elnät och kraftlednings-gator eller andra infrastrukturprojekt. Här finns skickliga skogskonsulter och skogsarbetare som är med hela vägen.

Hittar du inte rätt skogstjänst? Slå oss en signal eller skicka ett mejl så får du hjälp. 

Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Niklas@rmvskog.se
​​​​​​​070-5127881


Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868