Röjning

Rätt röj i alla typer av röjningsarbeten

Noggrannhet och kompetens är grunden i effektiv och långsiktig röjning i skog och mark, och det är en konst att leverera ytor som är röjda korrekt. Det gäller att den som håller i röjsågen kan läsa vegetationen och hantera maskinen optimalt och säkert. Skickligt utförd är det en försäkring och investering. Tillsammans med RMV Skog får du en partner som kan lösa uppdraget oavsett vilken typ av röjning du behöver. Idag står många av landets el- och kraftbolag på kundlistan, och vi har stor erfarenhet av att säkra, underhålla och vårda marker under och närheten av kraftledningar. Linjeröjning är en av våra superkrafter, och vi arbetar både med lokala elbolag runt om i landet och myndigheten Svenska kraftnät. Så söker du en erfaren leverantör av linjeröjning är vi ett självklart val. Behöver du hjälp med andra typer av röjning inom skogsarbete och skogsbruk hjälper vi gärna till med det också. Allt du behöver göra är att kontakta oss.

Röjning inför infrastrukturprojekt

Letar du samarbetspartner inför förberedande röjning vid byggande av vägar, motorvägar eller andra infrastrukturprojekt? Med stor och bred kompetens inom röjningsarbeten och möjlighet att erbjuda fossilfritt röjningsarbete kan du få effektiv hjälp med förberedande arbeten. Du får tillgång till erfarna projektledare och skickliga röjare inom ett och samma företag, vilket innebär att du inte behöver vänta på någon underleverantör. Vi ser till att din process ständigt förflyttas framåt och att du får ett effektivt flöde.

Röjning vid skogsbruk

Röjning inom skogsbruk är en investering som hjälper till att få din skog att växa optimalt och öka i värde. Beroende på målet med ditt skogsbruk samt ålder och utseende på skogen avgör vilken typ av röjning du behöver. Hos oss finns kompetens inom allt från röjning inom lövbestånd så väl som barrbestånd och blandskog. Vi hjälper också till med hyggesrensning, så att rätt träd får utrymme att växa och att marken är väl förberedd när det är dags för större skogsavverkningar. Tillsammans med en maskinpark som är lätt att manövrera och med maskiner som inte skadar mark med tryck och tyngd får din skog den allra bästa omsorgen.
 
Visste du att RMV Skog erbjuder fossilfritt skogsarbete? Letar du samarbetspartner som kan ta hand om skogsröjning?
​​​​​​​Hör av dig till oss.

Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868