Fossilfritt skogsarbete

Fossilfritt skogsarbete är modernt skogsarbete

Vi var först ut och det är vi oerhört stolta över. År 2020 genomförde RMV Skog ett till 100 procent fossilfritt skogsarbete genom att röja 22 mil under en kraftledning. Allt arbete utfördes fossilfritt, med elbilar som transportmedel och bland annat eldrivna motorsågar och röjsågar som verktyg. Det goda resultatet har bevisat det som vi redan visste. Det går att arbeta med omtanke om miljön i skogsmiljö och skog, utan att förlora i effektivitet, säkerhet och noggrannhet.

RMV Skog erbjuder fossilfritt skogsarbete

Det är en utmaning att driva fossilfritt skogsarbete. Men för oss är det en av våra viktigaste drivkrafter inom företaget. RMV Skog är ett modernt företag, och moderna företag tar ansvar för miljön så mycket som det bara går. I dagens företagande är det också mer eller mindre självklart att kunna beställa och få tjänster som påverkar vår miljö så lite som möjligt. Att bidra med ett skogsarbete som då är fossilfritt, alternativt släpper ut så lite koldioxid som möjligt, är en självklar strävan för oss. Idag har vi både företagsbilar och maskiner, som röjsågar och motorsågar, som är helt eldrivna, men arbetar också med HVO-bränsle för att hålla nere koldioxidutsläppen. Och förutom att miljön blir glad av mindre utsläpp finns det stora fördelar att använda eldrivna maskiner för våra anställda och medarbetare. Det minskar buller och oväsen, och släpper inte ut avgaser, vilket gör det lättare att kommunicera, minskar risken för att andas in giftiga ämnen och skapar en tystare arbetsmiljö.

Planering viktig faktor  i fossilfritt skogsarbete

Det är en omställning att arbeta med fossilfritt skogsarbete, och det ställer krav på den som ska leverera. Framför allt kräver det noggrann planering och kreativitet där blicken för smarta lösningar utvecklar arbetet. Men det går att göra annorlunda, och det betalar sig i slutändan. Det har RMV Skog visat. Att lyckas genomför ett projekt med 22 mil fossilfri röjning är för oss beviset på att det är här ett arbetssätt som kommit för att stanna, och att viktiga steg har tagits för att kunna föra utvecklingen framåt. De lärdomar som vi har fått under den första resan, tar vi nu med oss för att utveckla arbetet ytterligare med digitala och med eldrivna hjälpmedel, verktyg och transportmedel som kan ge dig och våra kunder ett effektivt och hållbart skogsarbete. Vill du veta mer om hur du kan dra nytta av ett fossilfritt skogsarbete, hör av dig för ett förutsättningslöst samtal.

Vill du veta mer om fossilfritt skogsarbete? Hör av dig till oss!

Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868