Grönytor

Skötsel av gröna ytor kring ställverk och kraftstationer

Med löpande underhåll av gräsytor ser du till att det är snyggt och prydligt vid ställverk och kraftstationer samtidigt som du får en regelbunden översyn av skyddande staket. Vi hjälper även till med miljövänlig ogräsbekämpning, så att växtligheten är under kontroll. Med regelbunden översyn över markvegetation håller du växtligheten stången och du får en långsiktig effekt. RMV Skog har både maskinpark och personal som snabbt och effektivt ser till att området hålls snyggt.  

Underhåll av grönytor på industriområden

Med välskötta ytor och ogräsrensade uppfarter och gångar får området ett välkomnande utseende och du som fastighetsägare eller hyresgäst kan skapa ett gott intryck för besökare och kollegor. Det är en liten investering som ger mycket tillbaka. Genom oss kan du också få hjälp med skötsel av häckar, buskage och träd som behöver ansning, klippning och ibland fällning. Dessutom har vi alla maskiner som behövs för att kunna sköta underhållet utan att byggnader eller staket tar skada av grenar och annat trädgårdsavfall. Med smidiga, säkra och effektiva flismaskiner, stegar och liftar tar vi hand om allt. 

Hjälp till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Du kan få hjälp med regelbunden gräsklippning, ansning av träd och buskage och säker trädfällning. Med hjälp av utbildad och noggrann personal får dina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare en närmiljö som är välskött och trygg. Hos oss finns maskiner som gör att vi kan ta hand om busk- och trädavfall direkt genom nedflisning. Det gör att du kan vara trygg i att det inte blir någon åverkan på andra marker, rabatter, byggnader eller staket vid fällning och att du får bort det fällda trädet och trädgårdsavfallet direkt.

Få hjälp med underhåll av grönytor! Kontakta oss idag.

Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868