Taxering och värdering av skog och mark

En partner som kan värdera skog och mark

Hos oss finns kunskap om intrångsvärdering, taxering av skogsmark samt värdering av skog och trädslag. Genom kunniga och pålästa skogskonsulter får du hjälp med rätt beräkning och genomgång av markens värde. Det gör att du kan anlita oss som markförhandlare, eller som stöd i markförhandlingar, vid stora infrastrukturprojekt eller vid uppsättning av nya kraftledningar.

​​​​​​​Från värdering till vindkraft

Via oss får du en partner som kan stötta vid markförhandlingar, värdering av skog och mark samt spannmål. Med en rätt värdering skapar du trovärdighet och lägger rätt grund i projektet oavsett vilken mark du kommer att använda eller vilket sorts av projekt du står inför. Tillsammans med oss får du möjlighet att sätta den viktiga starten som påverkar hela resten av projektet. Självklart vid värderingsfrågor och den delen av processen, men du kan också få rutinerade projektledare som blir din kontakt från början till slut och som tar ansvar från upphandling till sista tag med röjsågen och efterarbete. Genom kunniga och effektiva skogsarbetare som har bred erfarenhet inom röjnings- och trädfällningsarbeten får du tillgång till alla de resurser ditt projekt behöver.

Moderna arbetsmetoder med fokus på låga utsläpp

RMV Skog är ett företag som startades för att göra saker både bättre och annorlunda. Sättet vi arbetar med röjning, gallring och trädfällning behöver utvecklas. Det är vi övertygade om. Det gör att du som väljer oss har möjlighet att få en partner som kan erbjuda fossilfritt skogsarbete, där maskiner, bilar och andra verktyg drivs med el. Det går att göra. Vi har gjort det. 

Från elbolag till byggföretag 

Idag står de flesta av landets stora elhandels- och kraftbolag på vår kundlista. Det är ett stort förtroende som vi arbetar hårt med att förvalta. Det gör också att du får förståelse och kunskap kring stora och långsiktiga projekt där krav på kunskap inom upphandling finns. Vi vet vilka krav som ställs på en samarbetspartner idag, och kan leverera efter dessa. Det gör också att vi kan arbeta med andra infrastrukturprojekt som motorvägsbyggen, brobyggen eller vindkraftsprojekt och hantera hela kedjan från upphandling och värdering till själva skogsarbetet.

Vill du veta mer om RMV Skog:s värderingstjänster? 
​​​​​​​
Kontakt Gävle

​​​​​​​​​​​​​​Anders@rmvskog.se
070-6306740

Kontakt Motala

​​​​Richard@rmvskog.se
073-9109868